Ein cynlluniau

Mae ein harddangosfa newydd nawr ar agor!

Mae ein harddangosfa - "30 Gwrthrych Mynachlog Fawr" yn cynnwys casgliad a ddewiswyd yn ofalus o eitemau a ddarganfuwyd yn y ffermdy a'r adeiladau allanol i roi cipolwg i ymwelwyr ar fywydau'r rhai a arferai fyw yma. O offer sy'n dangos y gwaith caled â llaw a ddigwyddodd ar y fferm cyn trydan, i lythyrau a dogfennau sy'n adrodd hanes bywyd teuluol, a hyd yn oed ychydig o wrthrychau sy'n gysylltiedig ag ofergoeliaeth a wardio drygioni, bydd llawer i'w archwilio!

Hefyd yn ein hadeilad hanesyddol sydd wedi'i adfer yn hyfryd bydd soffas i eistedd ac ymlacio o flaen yr hen le tân, mwynhau paned o de neu goffi, a phori ein detholiad o gyfeirlyfrau, cylchgronau a llyfrau ail law.

Gwych i'r teulu i gyd - mae ein harddangosfa hefyd yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau i blant o bob oed.

Mewnosod llun/oriel: Delweddau mawr o fannau arddangos

Beth allwch chi ei wneud yn ein harddangosfa?

Dewch i ymweld â ni ddydd Mercher i ddydd Sadwrn rhwng 10am a 4pm

 • Archwiliwch ein gwrthrychau hynod ddiddorol i ymchwilio i hanes teulu a bywyd yr Arch yng nghefn gwlad Ceredigion

 • Dewch i gael hwyl gydag amrywiaeth o weithgareddau a chwisiau plant

 • Ymlaciwch ar y soffas o flaen y tân a mwynhewch ein hadeilad rhestredig gradd II sydd wedi'i adfer yn hyfryd

 • Mwynhewch baned o de o'n peiriant, neu dewch â'ch thermos eich hun

 • Cymerwch seibiant o'ch taith gerdded neu feic a mwynhewch eich cinio ar ein mainc y tu allan

Cyfleusterau

Dewch i ymweld â ni ddydd Mercher i ddydd Sadwrn rhwng 10am a 4pm

 • Archwiliwch ein gwrthrychau hynod ddiddorol i ymchwilio i hanes teulu a bywyd yr Arch yng nghefn gwlad Ceredigion

 • Dewch i gael hwyl gydag amrywiaeth o weithgareddau a chwisiau plant

 • Ymlaciwch ar y soffas o flaen y tân a mwynhewch ein hadeilad rhestredig gradd II sydd wedi'i adfer yn hyfryd

 • Mwynhewch baned o de o'n peiriant, neu dewch â'ch thermos eich hun

 • Cymerwch seibiant o'ch taith gerdded neu feic a mwynhewch eich cinio ar ein mainc y tu allan

Cyfleusterau

Baby Pink Peach Engagement Instagram Pos

Dewch i ymweld â ni ddydd Mercher i ddydd Sadwrn rhwng 10am a 4pm

 • Archwiliwch ein gwrthrychau hynod ddiddorol i ymchwilio i hanes teulu a bywyd yr Arch yng nghefn gwlad Ceredigion

 • Dewch i gael hwyl gydag amrywiaeth o weithgareddau a chwisiau plant

 • Ymlaciwch ar y soffas o flaen y tân a mwynhewch ein hadeilad rhestredig gradd II sydd wedi'i adfer yn hyfryd

 • Mwynhewch baned o de o'n peiriant, neu dewch â'ch thermos eich hun

 • Cymerwch seibiant o'ch taith gerdded neu feic a mwynhewch eich cinio ar ein mainc y tu allan

Baby Pink Peach Engagement Instagram Pos

Dewch i ymweld â ni ddydd Mercher i ddydd Sadwrn rhwng 10am a 4pm

 • Archwiliwch ein gwrthrychau hynod ddiddorol i ymchwilio i hanes teulu a bywyd yr Arch yng nghefn gwlad Ceredigion

 • Dewch i gael hwyl gydag amrywiaeth o weithgareddau a chwisiau plant

 • Ymlaciwch ar y soffas o flaen y tân a mwynhewch ein hadeilad rhestredig gradd II sydd wedi'i adfer yn hyfryd

 • Mwynhewch baned o de o'n peiriant, neu dewch â'ch thermos eich hun

 • Cymerwch seibiant o'ch taith gerdded neu feic a mwynhewch eich cinio ar ein mainc y tu allan

Baby Pink Peach Engagement Instagram Pos

Dewch i ymweld â ni ddydd Mercher i ddydd Sadwrn rhwng 10am a 4pm

 • Archwiliwch ein gwrthrychau hynod ddiddorol i ymchwilio i hanes teulu a bywyd yr Arch yng nghefn gwlad Ceredigion

 • Dewch i gael hwyl gydag amrywiaeth o weithgareddau a chwisiau plant

 • Ymlaciwch ar y soffas o flaen y tân a mwynhewch ein hadeilad rhestredig gradd II sydd wedi'i adfer yn hyfryd

 • Mwynhewch baned o de o'n peiriant, neu dewch â'ch thermos eich hun

 • Cymerwch seibiant o'ch taith gerdded neu feic a mwynhewch eich cinio ar ein mainc y tu allan

Baby Pink Peach Engagement Instagram Pos

Dewch i ymweld â ni ddydd Mercher i ddydd Sadwrn rhwng 10am a 4pm

 • Archwiliwch ein gwrthrychau hynod ddiddorol i ymchwilio i hanes teulu a bywyd yr Arch yng nghefn gwlad Ceredigion

 • Dewch i gael hwyl gydag amrywiaeth o weithgareddau a chwisiau plant

 • Ymlaciwch ar y soffas o flaen y tân a mwynhewch ein hadeilad rhestredig gradd II sydd wedi'i adfer yn hyfryd

 • Mwynhewch baned o de o'n peiriant, neu dewch â'ch thermos eich hun

 • Cymerwch seibiant o'ch taith gerdded neu feic a mwynhewch eich cinio ar ein mainc y tu allan

Baby Pink Peach Engagement Instagram Pos

Dewch i ymweld â ni ddydd Mercher i ddydd Sadwrn rhwng 10am a 4pm

 • Archwiliwch ein gwrthrychau hynod ddiddorol i ymchwilio i hanes teulu a bywyd yr Arch yng nghefn gwlad Ceredigion

 • Dewch i gael hwyl gydag amrywiaeth o weithgareddau a chwisiau plant

 • Ymlaciwch ar y soffas o flaen y tân a mwynhewch ein hadeilad rhestredig gradd II sydd wedi'i adfer yn hyfryd

 • Mwynhewch baned o de o'n peiriant, neu dewch â'ch thermos eich hun

 • Cymerwch seibiant o'ch taith gerdded neu feic a mwynhewch eich cinio ar ein mainc y tu allan

Baby Pink Peach Engagement Instagram Pos

Dewch i ymweld â ni ddydd Mercher i ddydd Sadwrn rhwng 10am a 4pm

 • Archwiliwch ein gwrthrychau hynod ddiddorol i ymchwilio i hanes teulu a bywyd yr Arch yng nghefn gwlad Ceredigion

 • Dewch i gael hwyl gydag amrywiaeth o weithgareddau a chwisiau plant

 • Ymlaciwch ar y soffas o flaen y tân a mwynhewch ein hadeilad rhestredig gradd II sydd wedi'i adfer yn hyfryd

 • Mwynhewch baned o de o'n peiriant, neu dewch â'ch thermos eich hun

 • Cymerwch seibiant o'ch taith gerdded neu feic a mwynhewch eich cinio ar ein mainc y tu allan

Baby Pink Peach Engagement Instagram Pos

Dewch i ymweld â ni ddydd Mercher i ddydd Sadwrn rhwng 10am a 4pm

 • Archwiliwch ein gwrthrychau hynod ddiddorol i ymchwilio i hanes teulu a bywyd yr Arch yng nghefn gwlad Ceredigion

 • Dewch i gael hwyl gydag amrywiaeth o weithgareddau a chwisiau plant

 • Ymlaciwch ar y soffas o flaen y tân a mwynhewch ein hadeilad rhestredig gradd II sydd wedi'i adfer yn hyfryd

 • Mwynhewch baned o de o'n peiriant, neu dewch â'ch thermos eich hun

 • Cymerwch seibiant o'ch taith gerdded neu feic a mwynhewch eich cinio ar ein mainc y tu allan

Baby Pink Peach Engagement Instagram Pos

Dewch i ymweld â ni ddydd Mercher i ddydd Sadwrn rhwng 10am a 4pm

 • Archwiliwch ein gwrthrychau hynod ddiddorol i ymchwilio i hanes teulu a bywyd yr Arch yng nghefn gwlad Ceredigion

 • Dewch i gael hwyl gydag amrywiaeth o weithgareddau a chwisiau plant

 • Ymlaciwch ar y soffas o flaen y tân a mwynhewch ein hadeilad rhestredig gradd II sydd wedi'i adfer yn hyfryd

 • Mwynhewch baned o de o'n peiriant, neu dewch â'ch thermos eich hun

 • Cymerwch seibiant o'ch taith gerdded neu feic a mwynhewch eich cinio ar ein mainc y tu allan