top of page

YMUNWCH YN Y CLODDIO!

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

Mae gan Ystrad Fflur hanes hir a pharhaus o gloddio ymchwil, ac mae'r Ymddiriedolaeth bellach yn cynnal cloddfeydd hyfforddi prifysgol a chloddiad cyhoeddus sy'n agored i bawb.

Rydym yn cynnig rhaglen hyfforddi gwbl hygyrch, gan gynnwys amrywiaeth eang o dechnegau cloddio ac arolygu archeolegol, o ddeall sut i ddefnyddio trywel yn gywir i gasglu data geoffisegol ar gyfer mapio archaeolegol. Rydym yn cynnig cymysgedd o gyrsiau preswyl a chyrsiau dydd, ac rydym yn croesawu pobl o bob oed, y rhai heb unrhyw brofiad archeolegol blaenorol yn ogystal â'r rhai sydd am adeiladu ar sgiliau blaenorol.

Ein nod ni yw bod yr ysgol archaeoleg fwyaf cynhwysol yn y DU. Rydym yn gweithio gyda phartneriaid cymorth lles ac iechyd meddwl i ddarparu cymorth ar y safle i gyfranogwyr. Ein cenhadaeth yw rhannu hanes unigryw Ystrad Fflur, archeoleg, treftadaeth a chysylltiadau â diwylliant Cymru gyda chynulleidfa mor amrywiol â phosibl, gan gynnwys aelodau o’r cyhoedd, myfyrwyr, gwirfoddolwyr ac eraill.

I gael rhagor o wybodaeth, lawrlwythwch ein llyfryn yma:

YMUNWCH

Y DIG

2023

Photo 1.JPG

Ffioedd y Cwrs

Cloddio ac Arolygu Archeolegol (1 wythnos)

Dyddiadau

13 Mehefin – 18 Mehefin 20 Mehefin – 25 Mehefin 27 Mehefin – 2 Gorffennaf

4ydd Gorffennaf – 9fed Gorffennaf

Ffioedd Preswyl

£495 yr wythnos (Blaendal £245)

Ffioedd Dibreswyl

£395 yr wythnos (Blaendal £195)

Cloddio ac Arolygu Archeolegol (4 wythnos)

Dyddiadau

13eg Mehefin i 9fed Gorffennaf

Ffioedd Preswyl

£1980

(Blaendal o £990)

Ffioedd Dibreswyl

£1580

(Blaendal o £790)

Diwrnodau Cloddio

Dyddiadau

Unrhyw ddydd Mercher, dydd Iau, dydd Gwener neu ddydd Sadwrn rhwng 21 Mehefin ac 8 Gorffennaf

9.15am i 5pm.

Ffioedd Preswyl

Amh

Ffioedd Dibreswyl

£75 y person,

Cinio yn gynwysedig

Rydym yn ymroddedig i gadw ein hysgol maes archaeoleg yn gynhwysol ac yn hygyrch yn ariannol. Felly, mae gennym nifer o leoedd bwrsari ar gael bob wythnos drwy’r ysgol faes. Cysylltwch â ni i ddarganfod mwy am sut i wneud cais.

Sut i gofrestru

Gallwch gofrestru ich lle yn yr ysgol trwy’n gwefan www.strataflorida.org.uk neu hela ebost i info@strataflorida.org.uk.  Ar ol i chi cael cynnig lle, fyddwn ni yn gofyn am taliad blaendal a bydd balans y ffioedd yn cael eu casglu ym mis 'Mawrth' .

Cysylltu

 

  07394 468 805   info@strataflorida.org.uk 

  • Facebook - Grey Circle
  • Twitter - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle
bottom of page