Arddangosfa Mynachlog Fawr

Yn 2020 cychwynnodd Ymddiriedolaeth Strata Florida ei phrosiect diweddaraf yn y gwaith i warchod a throsi adeiladau Mynachlog Fawr yn Ganolfan Strata Florida.

 

Mae'r cam hwn yn cynnwys atgyweirio a throsi'r Ty Pair a sied drol Rhestredig Gradd II, ger ffermdy Mynachlog Fawr rhestredig Gradd II *, yn Arddangosfa Mynachlog Fawr. Bydd yr adeilad gorffenedig yn rhad ac am ddim i fynd i mewn iddo ac yn cynnwys arddangosfa “Mynachlog Fawr mewn 30 o wrthrychau”, yn cynnwys amrywiaeth o wrthrychau a dogfennau o'r ffermdy ac adeiladau'r fferm, ynghyd â lle i ymwelwyr ymlacio a mwynhau'r adeilad hanesyddol.

 

Mae'r prosiect cyffrous hwn wedi derbyn £ 92,400 gan yr NHLF, £ 80,000 gan Gronfa Henebion y Byd a £ 6,000 gan y Prosiect Tirweddau Cysegredig Mynachlogydd Canoloesol a ariennir gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau. Bydd gwaith yn cychwyn ar y safle ar 21 Medi 2020 ac rydym yn gobeithio agor y safle i'r cyhoedd ar ddechrau Mai 2021.

 

Ein cynlluniau

Ty Pair a sied drol heddiw - mae'r adeiladau mewn cyflwr gwael ac angen eu hatgyweirio yn sylweddol

Cynlluniau pensaernïol ar gyfer adeilad Arddangosfa Mynachlog fawr wedi'i gwblhau. Gwneir yr holl waith i safon uchel, gyda chadwraeth wrth wraidd ein gwaith.

Bydd nodweddion hanesyddol fel y lle tân enbyd hwn yn cael eu cadw

Bydd amrywiaeth o ddogfennau a gwrthrychau o'r tŷ a'r fferm yn cael eu harddangos i roi blas ar hanes yr eiddo rhyfeddol

 

diweddariadau

 

Cysylltwch

  • Instagram

Cymuned

07426 089 993

community@strataflorida.org.uk

Ysgol Maes Archeoleg

07394 468 805

info@strataflorida.org.uk

cysylltwch â ni

Cysylltwch

(Rhif Elusen Gofrestredig: 1117469; Cwmni Cyfyngedig trwy Warant, rhif 5862222)

© 2019 designed by zodshopdesign.co.uk

hlf.png
WMF logo.png
UWTSD Logo_web.jpg
Cynnal Y Cardi logo new.jpg
CCC logo new.jpg
ThePrincesFoundation web.jpg
SB Black and Purple ACT web.jpg
WG EU logo new.jpg
EAFRD logo new.jpg
Arch skills logo.jpg
art6s council.png
Cambrian Mountains logo.jpg
BGH.png