top of page

Yn agor yn fuan ...

Ein newyddArddangosfa Mynachlog Fawr agorwyd i'r cyhoedd ar Dydd Sadwrn 31ain Gorffennaf 2021

Mae’r arddangosfa’n cynnwys casgliad a ddewiswyd yn ofalus o eitemau a ddarganfuwyd yn y ffermdy a’r adeiladau allanol i roi cipolwg i ymwelwyr ar fywydau’r rhai a arferai fyw yma. O offer sy'n dangos y gwaith llaw caled a ddigwyddodd ar y fferm cyn trydan, i lythyrau a dogfennau sy'n adrodd hanes bywyd teuluol, a hyd yn oed ychydig o wrthrychau sy'n gysylltiedig ag ofergoeliaeth a chadw drygioni i ffwrdd, bydd llawer i'w archwilio!

O fewn ein harddangosfa gall ymwelwyr deithio ar amser gan ddefnyddio ein hadluniad rhithwir o'r safle yn 1238 a 1947 a grëwyd gan Virtual Histories. Dewch i gwrdd â'r cymeriadau ac archwilio'r adeiladau trwy'r pedwar tymor, gan weld sut oedd bywyd yn cael ei fyw ar y fferm. 

Hefyd o fewn ein hadeilad hanesyddol sydd wedi'i adfer yn hyfryd mae soffas i eistedd ac ymlacio o flaen yr hen le tân, mwynhau paned o de neu goffi, a phori drwy ein detholiad o gyfeirlyfrau, cylchgronau a llyfrau ail law._cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_

Dewch i ymweld â'n harddangosfa rhad ac am ddimMercher i Sadwrn 11-4.

Untitled design (8).jpg
About

Beth alla i ei wneud yn yr arddangosfa?

  • Archwiliwch ein gwrthrychau hynod ddiddorol i ymchwilio i hanes teulu a bywyd yr Arch yng nghefn gwlad Ceredigion

  • Dewch i gael hwyl gydag amrywiaeth o weithgareddau a chwisiau plant

  • Dewch i gwrdd â'r cymeriadau ac archwilio'r adeiladau trwy'r pedwar tymor, gan weld sut roedd bywyd yn cael ei fyw ar y fferm gan ddefnyddio ein hailadeiladu digidol o'r safle ym 1238 a 1947 .

  • Ymlaciwch ar y soffas o flaen y tân a mwynhewch ein hadeilad rhestredig gradd II sydd wedi'i adfer yn hyfryd

  • Mwynhewch baned o de o'n peiriant, neu dewch â'ch thermos eich hun

  • Cymerwch hoe o'ch taith gerdded neu feicio a mwynhewch eich cinio ar ein mainc y tu allan

What can yu do in our exhibition

Amseroedd agor

Rhwng 6 Tachwedd 2022 a 20 Chwefror 2023 mae'r arddangosfa ar agor trwy apwyntiad yn unig. Byddem wrth ein bodd yn dangos ein harddangosfa i chi, felly anfonwch e-bost atom yn info@strataflorida.org.uk i archebu. 

Mae ein harddangosfa yn hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio.

Mae parcio llai na 50 metr o'r arddangosfa, yn ogystal â man gollwng yn union y tu allan. Nid oes unrhyw risiau i fynd i mewn i'r arddangosfa, dim ond llethr ysgafn. Y tu mewn i'r arddangosfa mae'r llawr yn anwastad, ond gall cadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio lywio arno. 

Opening times

Y Prosiect Hyd yn hyn ...

Our Plans

diweddariadau

Blog
bottom of page