Yn agor yn fuan ...

Bydd ein Arddangosfa Arddangosfa Mynachlog Fawr ar agor i'r cyhoedd o ddydd Sadwrn 31 Gorffennaf 2021!

Bydd yr arddangosfa'n cynnwys casgliad a ddewiswyd yn ofalus o eitemau a ddarganfuwyd yn y ffermdy a'r adeiladau allanol i roi cipolwg i ymwelwyr ar fywydau'r rhai a arferai fyw yma. O offer sy'n dangos y gwaith caled â llaw a ddigwyddodd ar y fferm cyn trydan, i lythyrau a dogfennau sy'n adrodd hanes bywyd teuluol, a hyd yn oed ychydig o wrthrychau sy'n gysylltiedig ag ofergoeliaeth a wardio drygioni, bydd llawer i'w archwilio!

Yn ein harddangosfa bydd ymwelwyr yn gallu teithio amser gan ddefnyddio ein hailadeiladu rhithwir o'r safle ym 1238 a 1947 a grëwyd gan Virtual Histories. Dewch i gwrdd â'r cymeriadau ac archwilio'r adeiladau trwy'r pedwar tymor, gan weld sut roedd bywyd yn cael ei fyw ar y fferm.

Hefyd yn ein hadeilad hanesyddol sydd wedi'i adfer yn hyfryd bydd soffas i eistedd ac ymlacio o flaen yr hen le tân, mwynhau paned o de neu goffi, a phori ein detholiad o gyfeirlyfrau, cylchgronau a llyfrau ail law.

Ni allwn aros i'ch croesawu i'n harddangosfa rhad ac am ddim i fynd i mewn , i archwilio hanes y wefan hynod ddiddorol hon.

Untitled design (8).jpg
 

Beth alla i ei wneud yn yr arddangosfa?

Dewch i ymweld â ni ddydd Mercher i ddydd Sadwrn rhwng 10am a 4pm

  • Archwiliwch ein gwrthrychau hynod ddiddorol i ymchwilio i hanes teulu a bywyd yr Arch yng nghefn gwlad Ceredigion

  • Dewch i gael hwyl gydag amrywiaeth o weithgareddau a chwisiau plant

  • Dewch i gwrdd â'r cymeriadau ac archwilio'r adeiladau trwy'r pedwar tymor, gan weld sut roedd bywyd yn cael ei fyw ar y fferm gan ddefnyddio ein hailadeiladu digidol o'r safle ym 1238 a 1947 .

  • Ymlaciwch ar y soffas o flaen y tân a mwynhewch ein hadeilad rhestredig gradd II sydd wedi'i adfer yn hyfryd

  • Mwynhewch baned o de o'n peiriant, neu dewch â'ch thermos eich hun

  • Cymerwch hoe o'ch taith gerdded neu feicio a mwynhewch eich cinio ar ein mainc y tu allan

 

Amseroedd agor

Dydd Llun: Ar gau

Dydd Mawrth: Ar gau

Dydd Mercher: 10 am-4pm

Dydd Iau: 10 am-4pm

Dydd Gwener: 10am - 4pm

Dydd Sadwrn: 10am - 4pm

Dydd Sul: Ar gau

Mae ein harddangosfa yn hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio.

Mae yna barcio llai na 50 metr o'r arddangosfa, a dim camau i fynd i mewn i'r arddangosfa, dim ond llethr ysgafn.

 

Y Prosiect Hyd yn hyn ...

 

diweddariadau